Provozní podmínky

Effective date: Sep 1, 2020

Vítejte v TellMee!

Tyto provozní podmínky se vztahují na používání portálu TellMee vámi jako uživatelem a námi nabízených funkcí, aplikací, služeb, technologií a softwaru (dále jen produkty), s výjimkou případů, kdy výslovně uvedeme, že se použijí samostatné smluvní podmínky (a nikoli tyto).

1. Naše služby

Naším cílem je umožnit lidem společného cítění a vnímání vzájemně se propojit a směřovat ke světu plném porozumění a pochopení. K tomu používáme tyto služby:

Zajišťujeme prostředí pro zveřejnění vašich článků, příběhů, fotek, projektů, skupin, událostí, komentářů, inzerátů:

Přehledy na úvodní straně, v Projektech, Událostech, Skupinách, Blozích a Životních odkazech se mohou lišit od zobrazení, které vidí jiní uživatelé. Je to proto, že z vašich nastavení a voleb ve vašem profilu a také z vašich lajků, hodnocení a komentářů, které dáváte jiným příspěvkům vyhodnocujeme, co se vám nejvíce líbí. Pokud si přejete změnit nebo vymazat co o vás systém eviduje, uděláte to jednoduše v nastavení. Tím jednoduše ovlivňujete sami, co si přejete a nepřejete vidět.

Doporučujeme vám zajímavé Projekty, Skupiny, Události:

Protože vás chceme propojit s dalšími podobně smýšlejícími lidmi, ukazujeme vám ve vašem profilu další podobné Projekty, Skupiny, Události, které by mohly rozšířit váš obzor a pomoci vám najít další přátele. Tyto doporučení jsou zobrazena odlišnou barvou a s černobílou fotografií.

Umožňujeme vám komunikovat s ostatními a vyjádřit své pocity:

V TellMee můžete posílat zprávy přátelům, psát vlastní blog, vytvářet projekty, skupiny i události a také na ně zvát své přátele. I na svůj profil můžete přidávat fotografie a sdílet své životní zkušenosti a příběhy. 

Chráníme bezpečné prostředí:

TellMee je především prostor, kde se můžete cítit bezpečně. Používáme celou řadu metod, abychom zjistili, když se někdo chová útočně, napadá ostatní, šíří nenávist nebo zneužívá naše produkty. Když se o takovém jednání dozvíme, obsah odstraňujeme, zablokujeme použití zneužitých funkcí a také v případě potřeby spolupracujeme s příslušnými orgány.

Práce s reklamou:

V TellMee najdete komerční reklamu, v případě… . 

2. Zásady zpracování a používání dat

Abychom mohli výše zmíněné služby poskytovat, tak vaše data ukládáme. Jak přesně se to děje, jak s daty nakládáme, jak je uchováváme, najdete v našich Zásadách zpracování osobních údajů. Zároveň můžete část z těchto dat ovlivnit správným nastavením svého profilu.

Pokud používáte naši aplikaci TellMee a souhlasíte s využitím seznamu kontaktů ve svém telefonu, pak:

Aplikace TellMee shromažďuje údaje ze seznamu kontaktů a odesílá je na https://TellMee.me k ověření, kteří lidé ze seznamu kontaktů mají již založen účet. K odeslání dochází při každém otevření aplikace. Díky tomu můžete s těmito uživateli rovnou zahájit konverzaci a nemusíte je zvát k používání TellMee Chat. Odeslaný seznam telefonních čísel na https://TellMee.me neukládáme.

3. Vaše závazky vůči nám a naší komunitě

Abychom zvládli naše cíle a také udrželi prostředí TellMee bezpečné, potřebujeme od vás dodržování následujícího:

1. Pro koho je TellMee

Síť TellMee je postavena na vzájemné důvěře. Používání některých funkcí proto vyžaduje, abyste měli vyplněny údaje správně, z toho důvodu:

  • Používejte stejné jméno jako v běžném životě. Uvedení reálného jména je podmínkou pro používání některých funkcí TellMee.
  • Uveďte svou reálnou adresu, pokud chcete zakládat vlastní Projekt nebo prodávat produkty a služby.
  • Vytvořte pouze jeden účet, abyste nemátli ostatní uživatele.
  • Produkty portálu TellMee můžete používat pouze v případě, že:
  • Je vám více než 13 let.
  • Jsme vám v minulosti nezablokovali váš účet kvůli porušení našich smluvních podmínek nebo zásad.
  • Používáte produkty a služby TellMee pouze v souladu se zákonem.

2. K čemu je aplikace TellMee určena

Abychom udrželi prostor v TellMee bezpečný, potřebujeme i vaši spolupráci. Jen díky tomu se zde budeme cítit všichni příjemně a bezpečně. Není tedy dovoleno sdílet a publikovat cokoli:

  • co je v rozporu s těmi podmínkami či jakýmikoli dalšími ustanoveními TellMee;
  • co je zavádějící, nezákonné, diskriminující nebo podvodné;
  • co porušuje práva jiných osob.

Nesmíte vkládat a nahrávat viry nebo škodlivý kód nebo provádět cokoli, co by mohlo přetěžovat, znepřístupnit, blokovat nebo jinak narušit správné fungování nebo vzhled TellMee a našich služeb a produktů.

Nesmíte shromažďovat data z našich produktů automatizovanými prostředky, ani systém takto používat nebo se pokoušet o přístupy k datům, ke kterým nemáte oprávnění.

Porušuje-li vámi zveřejněný obsah některé z těchto podmínek můžeme jej odebrat, skrýt a v případě potřeby zasáhnout proti vašemu účtu. Účet může být zablokován také v případě opakovaného porušování kteréhokoli z práv jiných osob. O odebrání obsahu můžete být informováni v případě, že to bude technicky, právně a časově možné.

Máte-li pocit, že jiný uživatel TellMee porušuje vaše práva, nahlašte jej a pomozte tak udržet prostor bezpečný.

3. Oprávnění, která udělujete TellMee

Abychom naše služby mohli poskytovat v souladu se zákonem, potřebujeme od vás tato oprávnění:

Oprávnění k používání vámi vytvořeného a sdíleného obsahu: To co jste v prostoru TellMee vytvořili, zůstává vždy vaším duševním vlastnictvím. Vy sami rozhodujete jaký obsah budete sdílet, publikovat a zasílat ostatním uživatelům. Abychom tuto činnost však mohli provozovat, potřebujeme od vás oprávnění k používání vašeho obsahu. Zveřejněním, nahráním, sdílením svého obsahu (na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví - například fotografie, videa, texty) nám v souvislosti s našimi produkty udělujete nevýhradní, převoditelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k ukládání, používání, distribuci, úpravě, spouštění, kopírování, hostování, veřejnému vystavování nebo předvádění a vytváření odvozených děl k vašemu obsahu. V praxi to znamená, že abychom mohli uložit například vámi vloženou fotografii, dáváte nám souhlas, abychom ji mohli uložit na serveru, hostingu, u poskytovatelů našich služeb a zobrazovat v našem prostředí TellMee. Tuto licenci ukončíte tak, že své dílo, svůj obsah odstraníte. Z technických důvodů může ještě po krátkou dobu obsah zůstat u nás uložen v záložních kopiích, i když už ho ostatní uživatelé nevidí, než dojde k jeho fyzickému odstranění.

Oprávnění k používání vašeho jména, profilových obrázků a profilových údajů k zobrazování v rámci TellMee.

Pokud používáte naši aplikaci TellMee a souhlasíte s využitím seznamu kontaktů ve svém telefonu, pak:

Aplikace TellMee shromažďuje údaje ze seznamu kontaktů a odesílá je na https://TellMee.me k ověření, kteří lidé ze seznamu kontaktů mají již založen účet. K odeslání dochází při každém otevření aplikace. Díky tomu můžete s těmito uživateli rovnou zahájit konverzaci a nemusíte je zvát k používání TellMee Chat. Odeslaný seznam telefonních čísel na https://TellMee.me neukládáme.

4. Omezení používání u našeho duševního vlastnictví

Chcete-li upravovat a používat náš design je to možné s předchozím písemným souhlasem. Chcete-li kopírovat, dekompilovat, upravovat, vytvářet odvozeniny či se poukoušet extrahovat náš zdrojový kód, musíte mít náš písemný souhlas nebo oprávnění podle licence open source.

4. Další ujednání

1. Aktualizování našich provozních podmínek

Snažíme se služby TellMee stále vylepšovat a to se občas promítne také do úprav těchto provozních podmínek. Pokud to není zákonem vyžadováno jinak, budeme vás vždy před úpravou provozních podmínek informovat emailem alespoň 30 dní před provedením změn. Vy tak máte možnost se rozhodnout, zda-li s nimi souhlasíte a zůstanete členy TellMee. Používáním TellMee po datu, kdy vstoupily nové podmínky v platnost vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas. Nesouhlasíte-li s podmínkami, můžete svůj účet odstranit.

2. Pozastavení nebo ukončení účtu

TellMee má být místem bezpečným, kde se lidé nebojí se otevřít a sdílet své pocity a životy. Z toho důvodu, pokud zjistíme, že jste prokazatelně nebo opakovaně porušili naše provozní podmínky nebo další naše zásady, můžeme váš účet pozastavit nebo k němu zablokovat přístup. Stejně tak můžeme účet pozastavit nebo znepřístupnit, pokud to vyžaduje zákon. O těchto krocích vás budeme informovat při dalším pokusu o přihlášení nebo použití vašeho účtu. Tím získáte také informace, jak dále postupovat v případě, že blokaci nebo pozastavení považujete za neoprávněné nebo byl podle vás zablokován omylem. Pokud sami účet odstraníte nebo jej my zablokujeme, přestávají také platit tyto provozní podmínky, ale ujednání sekce 4 zůstává v platnosti.

3. Omezení odpovědnosti

I přes všechnu vynaloženou snahu, abychom poskytovali naše služby a produkty bezpečně a bez přerušení, se může občas stát, že TellMee nebude dostupná nebo bez nedostatků. Pokud jsme postupovali s péčí a přiměřenou snahou, nepřijímáme odpovědnost za ztráty nezpůsobené naším porušením těchto provozních podmínek nebo jiným naším jednáním, ztráty, které nelze předvídat z vaší či naší strany v okamžiku souhlasu s těmito podmínkami, za nevhodný, obscénní, nezákonný, urážlivý nebo jinak nepřijatelný obsah zveřejněný někým jiným v prostoru mimo naši kontrolu a za události mimo naši přiměřenou kontrolu.

4. Řešení sporů

Definujeme jasná a pokud možno co nejvíce přehledná pravidla, abychom snížili počet sporů nebo se jim úplně vyhnuli. Když však spor nastane, může se hodit vědět, jak jej řešit. Jste-li uživatelem TellMee s pobytem v členském státu Evropské unie, použijí se pro řešení zákony daného členského státu. Svůj nárok pak řešíte u libovolného příslušného soudu, který má patřičnou jurisdikci. Pro všechny ostatní případy souhlasíte, že nároky musí být řešeny u příslušného soudu v České republice a že se tyto smluvní podmínky a veškeré nároky budou řídit zákony České republiky s výjimkou konkrétních kolizních ustanovení.

5. Další

Tyto provozní podmínky představují úplnou smlouvu mezi vámi a Nadací Křižovatka, správcem projektu TellMee ohledně vašeho používání našich produktů a služeb. Nahrazují všechna dřívější smluvní ujednání.

Pokud by se některá část těcho provozních podmínek stala nevymahatelnou, zůstávají ostatní části v úplné platnosti a nepozbývají účinnosti. Neuplatníme-li práva z některé části těchto smluvních podmínek, nebude to považováno za vzdání se těchto práv. Všechny dodatky nebo vzdání se práv týkající se těchto provozních podmínek musí být učiněny písemně a námi podepsány.

Žádné ze svých práv ani závazků vyplývající z těchto provozních podmínek nepostoupíte na jinou osobu bez našeho souhlasu.

V případě úmrtí nebo nezpůsobilosti můžete určit pověřenou kontaktní osobu, která bude spravovat váš účet. Pouze takto pověřená kontaktní osoba nebo osoba, kterou jste uvedli v platné závěti či jiném dokumentu vyjadřujícím výslovný souhlas s přístupností a správou vašeho obsahu může požádat o přístup k vašemu účtu v případě úmrtí nebo nezpůsobilosti.

Tyto provozní podmínky neposkytují žádná práva oprávněné třetí strany. Veškerá naše práva a závazky vyplývající z těchto provozních podmínek jsou plně převoditelná v případě fúze, akvizice nebo převodu majetku nebo v jiných případech, kdy dojde k jeho přechodu na základě zákona či jinak.

Berte v potaz, že v určité situaci (pokud si například jiná osoba nárokuje dané uživatelské jméno a ukáže se, že nesouvisí se jménem, které používáte v soukromém životě) můžeme vaše uživatelské jméno změnit.

V platnosti ode dne 1.10.2023

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.